Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.9.2013.
Datum objave u NN:4.9.2013.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik; Uprava za programe EU, programe bilateralne pomoći i projekte drugih međunarodnih institucija, Služba za ugovaranje i financiranje EU projekata
Institucija:Ministarstvo poduzetništva i obrta
Stručni uvjeti::– magistar struke ili stručni specijalist tehničkog, ekonomskog, prirodoslovno-matematičkog ili informatičkog smjera, – najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, – znanje rada na osobnom računalu, – dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, – dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije, – znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti, – napredno znanje rada na osobnom računalu, – položen državni stručni ispit, – završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, planiranje i odabir projekata te provedbu ugovora – verifikacije, plaćanja, izmjena ugovora, certifikacija troškova, upravljanje nepravilnostima i povrat sredstava.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:15.11.2013.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.