Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.9.2013.
Datum objave u NN:4.9.2013.
Naziv radnog mjesta:stručni suradnik-vježbenik; Uprava za programe EU, programe bilateralne pomoći i projekte drugih međunarodnih institucija, Služba za ugovaranje i financiranje EU projekata
Institucija:Ministarstvo poduzetništva i obrta
Stručni uvjeti::– magistar struke ili stručni specijalist društvenog, humanističkog, prirodnog, tehničkog ili biotehničkog smjera, – dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku, – napredno znanje rada na osobnom računalu.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.