Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:16.9.2013.
Datum objave u NN:13.9.2013.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik za tretman
Institucija:Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Valturi
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke (VSS), – najmanje četiri (4) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanja rada na računalu, – položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave sa svim potrebnim ispravama podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Osobe koje podnesu neuredne ili nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.