Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:16.9.2013.
Datum objave u NN:13.9.2013.
Naziv radnog mjesta:računovodstveni referent skladištar poljoprivrednih proizvoda
Institucija:Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Valturi
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema ekonomske struke, – položen ispit za rad na viljuškaru, – poznavanje rada na računalu, – najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:19.11.2013.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Prijave sa svim potrebnim ispravama podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Osobe koje podnesu neuredne ili nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.