Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:16.9.2013.
Datum objave u NN:13.9.2013.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik
Institucija:Općinski sud u Supetru
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke; – položen pravosudni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:9.10.2013.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Općinski sud u Supetru, Hrvatskih velikana 6, 21400 Supetar, s naznakom: »Za javni natječaj«.