Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:16.9.2013.
Datum objave u NN:13.9.2013.
Naziv radnog mjesta:vještak za biološka vještačenja – vježbenik; Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, Služba bioloških i kontaktnih vještačenja
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII./I), – prirodoslovno-matematički fakultet – smjer molekularna biologija, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti – magistar forenzike, Studijski modul Forenzična kemija i molekularna biologija, – znanje engleskog jezika, – aktivno korištenje računala (Microsoft Office).
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: »Za javni natječaj«.