Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.9.2013.
Datum objave u NN:16.9.2013.
Naziv radnog mjesta:samostalni upravni referent za opću upravu
Institucija:Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Stručni uvjeti::završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit – znanje rada na računalu
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Splitska 14, 52 100 Pula, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.