Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.9.2013.
Datum objave u NN:16.9.2013.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar
Institucija:Općinski sud u Rijeci
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – jedna godina radnog staža u struci, – osim navedenih uvjeta osoba koja se prima u državnu službu mora zadovoljiti i opće uvjete za prijam iz odredbe čl. 48. Zakona o državnim službenicima, – položen državni stručni ispit za rad u sudu; u državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:4.10.2013.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Splitska 14, 52 100 Pula, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.