Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.9.2013.
Datum objave u NN:27.9.2013.
Naziv radnog mjesta:računovodstveni referent materijalnog poslovanja – skladištar
Institucija:Zatvorska bolnica u Zagrebu
Stručni uvjeti::srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska 107, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj – ne otvarati«.