Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.9.2013.
Datum objave u NN:27.9.2013.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik
Institucija:Visoki trgovački sud RH
Stručni uvjeti::– hrvatsko državljanstvo, – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski studij pravne struke (VSS) – položen pravosudni ispit – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Broj izvršitelja:4
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:12.11.2013.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Rok za odnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose na adresu: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ured predsjednika suda, Berislavićeva 11, 10000 Zagreb, s naznakom (»Za javni natječaj – sudski savjetnik«) ili neposredno predaju u uredu predsjednika suda.