Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:22.7.2021.
Datum objave u NN:21.7.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Trgovački sud u Zadru
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit
Opis poslova:Opis poslova, podaci o plaći pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 35, 23000 Zadar, uz naznaku: »Za javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:23.9.2021.
Dostava se smatra izvršenom:1.10.2021.
Broj NN:83/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu