Norveški financijski mehanizam

Norveški financijski mehanizam pridonosi smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europskom gospodarskom prostoru te jača bilateralnu suradnju između države darovateljice i država korisnica. Za razdoblje od 2014. do 2021. godine Kraljevina Norveška ustupila je državama korisnicama 1,3 milijarde eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma. U navedenom će razdoblju Republika Hrvatska primiti 103,4 milijuna eura. Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici eeagrants.hr.
 
U okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014. - 2021. u Republici Hrvatskoj provodi se program Pravosuđe i unutarnji poslovi. Programom upravlja Ministarstvo pravosuđa i uprave uz potporu Norveške sudske uprave u ulozi donatorskog programskog partnera te Vijeća Europe kao međunarodne partnerske organizacije. Vrijednost programa je 13 milijuna eura iz darovnice Kraljevine Norveške, uz doprinos Republike Hrvatske u iznosu od 2,3 milijuna eura. Iz Fonda za bilateralne odnose dodijeljen je iznos od 125.000 eura. Cilj je programa jačanje vladavine prava, a obuhvaća četiri projekta koje će provoditi Ministarstvo pravosuđa i uprave u suradnji s domaćim i norveškim partnerima te Vijećem Europe. 
 

Norwegian financial mechanism contributes to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area and strengthens bilateral relations between Norway and the Beneficiary States. From 2014 to 2021, in the framework of Norwegian Financial Mechanism, Norway has made available 1.3 billion EUR to Beneficiary States. In this period, the Republic of Croatia will receive 103.4 million EUR. More information is available at eeagrants.hr.
 
The Justice and Home Affairs Programme is implemented under the framework of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 in the Republic of Croatia. The Programme is operated by the Ministry of Justice with the support of the Norwegian Courts Administra­tion as a Donor Programme Partner and the Council of Europe as an International Part­ner Organisation. The Programme benefits from 13 million EUR grant from Norway, while 2,3 million EUR is co-financed by the Republic of Croatia. 125,000 EUR is allocated from the Fund for Bilateral Relations.
The aim of the Programme is to strengthen the rule of law. The Programme shall consist of four projects that will be implemented by the Ministry of Justice and Administration in cooperation with Norwegian and Croatian partners and the Council of Europe.