Upis u Registar izmiritelja

Za upis u Registar izmiritelja potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu pravosuđa i uprave te se o upisu donosi rješenje..

Zahtjevu za upis prilaže se:
  • preslika osobne iskaznice
  • certifikat u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici.
  • podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

Za upis u Registar plaća se pristojba u iznosu od 7,30 EUR (55,00 HRK).