Anita Markić

Osobni podaci
 • rođena 26. kolovoza 1963. u Zagrebu
 • udana, majka dvoje djece
Obrazovanje
 
 • 1987. – diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1981. – završila Centar za upravu i pravosuđe u Zagrebu
 • 1979. – završila Srednjoškolski centar u Ivanić-Gradu
 • 1977. – završila Osnovnu školu Marijan Grozaj u Ivanić-Gradu
 
Profesionalna karijera
 
 • 2012. – 2021. – načelnica Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave / Ministarstvu pravosuđa i uprave
 • 2011. - 2012. – ravnateljica Uprave za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave
 • 2009. - 2011. – načelnica Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave
 • 2007. – 2009. – načelnica Odjela za unutarnju reviziju u Središnjem državnom uredu za upravu / Ministarstvu uprave
 • 2007. – stručna suradnica, Grad Ivanić-Grad
 • 1997. – 2007. – tajnik Grada, Grad Ivanić-Grad
 • 1991. – 1997. – voditelj pravne i kadrovske službe, „Ivasim“ Ivanić-Grad
 • 1988. – 1991. – pravni referent, „Ivanićplast“ Ivanić-Grad
 
Ostalo
 
 • od 2019. – predsjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
 • od 2015. – član Službeničkog suda
 • od 2013. - predavač na pripremnim seminarima za državni stručni ispit u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2011. – završila Tečaj engleskog jezika Cambridge ESOL (B-1), British Council
 • 2009. – završila Program za rukovodeće državne službenike, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Središnjeg državnog ureda za upravu
 • od 2008. - član Državne ispitne komisije
 • 2008. – stekla stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora u javnom sektoru, Ministarstvo financija
 • 2000. – povjerenica Vlade Republike Hrvatske u Gradu Ivanić-Gradu
 • 1998. – položila državni stručni ispit, Ministarstvo uprave
 • 1997. – 2007. – član/predsjednik izbornih povjerenstava na provođenju izbora u RH
 • Autor više stručnih članaka objavljenih u stručnim publikacijama
 • Predavač na stručnim savjetovanjima
 • Polaznik Poslijediplomskog specijalističkog studija JAVNA UPRAVA, Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu
 
Strani jezici:
 • Engleski