Uprava za pravosudnu i upravnu inspekciju

Slika /slike/Ustrojstvo MP/organigram_ustrojstvo 2020/plave/organigram 2020 _uprava za prav i upr inspekciju.jpg
obavlja inspekcijske poslove:
 
  • nadzor sudske i državnoodvjetničke uprave, uključujući ispitivanje osnovanosti pritužbi građana na postupanja pred sudovima i u radu državnih odvjetništava
  • nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem pravosudnih tijela te poslove inspekcijskog nadzora nad radom javnobilježničke službe
  • primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela i upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
  • primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi u navedenim tijelima 
  • primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak, primjenu propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola te propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske u nadziranim tijelima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
  • postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred nadziranim tijelima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora te provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.
Poslove iz djelokruga Službe za inspekciju državne uprave obavljaju upravni inspektori u sjedištu Ministarstva.
Poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju:
– upravni inspektori u sjedištu Ministarstva za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije
– samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije
– samostalni izvršitelji u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije
– samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije
– samostalni izvršitelj u Dubrovniku za područje Dubrovačko-
-neretvanske županije
– samostalni izvršitelj u Zadru za područje Zadarske županije
– samostalni izvršitelj u Puli za područje Istarske županije
– samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko-senjske županije
– samostalni izvršitelj u Karlovcu za područje Karlovačke županije
– samostalni izvršitelj u Čakovcu za područje Međimurske županije
– samostalni izvršitelj u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije
– samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije
– samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko-
-križevačke županije
– samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
– samostalni izvršitelj u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije
– samostalni izvršitelj u Požegi za područje Požeško-slavonske županije
– samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije
– samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije
– samostalni izvršitelj u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije
– samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije.
Upravni inspektori iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka provode inspekcijski nadzor nad:
– Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba
– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području grada Zagreba, u dijelu obavljanja javnih ovlasti
– tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zagrebačke županije te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području Zagrebačke županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.
Upravni inspektori iz stavka 2. podstavaka 2. do 20. ovoga članka provode inspekcijski nadzor nad:
– tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području županije u kojoj je mjesto njihova rada
– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području županije, u kojoj je mjesto njihova rada, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.
Upravni inspektor raspoređen na radno mjesto u Službi za inspekciju državne uprave, prema potrebi može obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Upravni inspektor raspoređen na radno mjesto u Službi za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema potrebi može obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe za inspekciju državne uprave.
Samostalni izvršitelji koji obavljaju poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave prema potrebi mogu obavljati poslove i na području druge županije.
Iznimno, inspekcijski nadzor mogu provoditi i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar uprave i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova upravnih inspektora.


Kontakt
 

Možda vas zanima i...