Ustrojstvo


Zakonom o upravnoj inspekciji („Narodne novine“ broj 15/2018 i 98/2019.) uređeni su ustrojstvo, poslovi, način rada, prava i dužnosti upravne inspekcije.


Inspekcijski nadzor obavljaju: 
upravni inspektori Ministarstva uprave.
 
Nadzirana tijela
Upravna inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad:
- tijelima državne uprave
- drugim državnim tijelima
- Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba
- tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravnim osobama koje imaju javne ovlasti,u dijelu obavljanja javnih ovlasti.
 
Predmet nadzora upravne inspekcije
(1) U tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upravna inspekcija:
– nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tih tijela
– nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi
– nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak
– nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju
– nadzire primjenu propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola
– nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
– postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred nadziranim tijelima koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora
– nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada
– provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.
 
(2) U pravnim osobama koje imaju javne ovlasti upravna inspekcija:
– nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak
– nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju
– nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
– postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i
   pravnih osoba pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti koje se odnose na predmet
   inspekcijskog nadzora
– nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada
– provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.Upravna inspekcija ustrojena je kao samostalna ustrojstvena jedinica u Ministarstvu uprave -Samostalni sektor za upravnu inspekciju.

Načelnica Samostalnog sektora za upravnu inspekciju: Branka Pavičić

Unutar Samostalnog sektora za upravnu inspekciju ustrojene su dvije službe:

Služba za inspekciju državne uprave
Upravni inspektori Službe za inspekciju državne uprave provode inspekcijski nadzor nad:
– tijelima državne uprave
- drugim državnim tijelima
- pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač Republika Hrvatska, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.
 
Upravni inspektori Službe za inspekciju državne uprave po potrebi mogu obavljati poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Voditeljica službe: Kristina Ratković

Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave


Upravni inspektori Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave provode inspekcijski nadzor nad:
- Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba
- tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.
 
Poslove Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju upravni inspektori u sjedištu Ministarstva uprave i upravni inspektori – samostalni izvršitelji s mjestom rada izvan sjedišta Ministarstva uprave, odnosno na području županija:
– samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije
– samostalni izvršitelji u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije
– samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije
– samostalni izvršitelj u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije
– samostalni izvršitelj u Zadru za područje Zadarske županije
– samostalni izvršitelj u Puli za područje Istarske županije
– samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko-senjske županije
– samostalni izvršitelj u Karlovcu za područje Karlovačke županije
– samostalni izvršitelj u Čakovcu za područje Međimurske županije
– samostalni izvršitelj u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije
– samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije
– samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko-križevačke županije
– samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
– samostalni izvršitelj u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije
– samostalni izvršitelj u Požegi za područje Požeško-slavonske županije
– samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije
– samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije
– samostalni izvršitelj u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije
– samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije.
 
Upravni inspektor raspoređen na radno mjesto u Službi za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema potrebi može obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe za inspekciju državne uprave.
Samostalni izvršitelji koji obavljaju poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave prema potrebi mogu obavljati poslove i na području druge županije.
 
Voditeljica službe: Neda Štulec Kramarić