Objava biračima za dopunske izbore 2021.

Slika /slike/Građani/obrasci.jpg
U nedjelju, 3. listopada 2021. godine, održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Obavještavaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Odluke Vlade Republike Hrvatske od 19. kolovoza 2021. godine o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda ( u daljnjem tekstu: dopunski izbori ), da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
 
Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.  
 
Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar  birača mogu se podnositi do srijede 22. rujna 2021. godine u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, prema mjestu prebivališta birača, u radno vrijeme nadležnog upravnog tijela.
 
Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina odnosno pripadnici hrvatskog naroda, koji će do dana održavanja dopunskih izbora napuniti 18 godina, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom zaključno do srijede 22. rujna 2021. godine.
 
Na dan održavanja dopunskih izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.  Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasovanje na dan održavanja dopunskih izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na dopunskim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.
 
Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača.
 
Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja dopunskih izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta birača.

Uvid u registar birača
 
Nadležna upravna tijela
 
Objava biračima

Dokumenti