Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.1.2022.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo kulture i medija
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Datum javne objave:17.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:25.2.2022.
Datum objave oglasa:11.1.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:21.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2022.
Datum objave oglasa:11.1.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu