Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski radni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke, završena gimnazija, - poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije), - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit.
Opis poslova:Prilog uz oglas
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:7.3.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:2
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, a prijave se podnose poštom ili predajom u Prijamnu pisarnicu suda na adresu Općinski radni sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Prijava na oglas - administrativni referent - sudski zapisničar" za administrativnog referenta - sudskog zapisničara.