Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.1.2022.
Naziv radnog mjesta:zemljišnoknjižni referent m/ž
Institucija:Općinski sud u Varaždinu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravnog ili društvenog smjera - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima - položen državni ispit.
Opis poslova:Prilog uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Varaždinu, Braće Radić 2, 42000 Varaždin, s naznakom: "Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, 7 Su-10/2022".
 
Datum javne objave:17.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:25.3.2022.
Datum objave oglasa:20.1.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu