Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.1.2022.
Naziv radnog mjesta:zemljišnoknjižni referent m/ž
Institucija:Općinski sud u Zadru
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:11.3.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, (www.mpu.gov.hr), neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Zadru, Borelli 9, 23000 Zadar, Uz naznaku »za oglas Uredu predsjednika suda«.