Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.1.2022.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik (m/ž)
Institucija:Općinski sud u Čakovcu
Stručni uvjeti::- završen sveučilišni diplomski studij prava - položen pravosudni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:8.2.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU, Ured predsjednika suda, Ruđera Boškovića 18, 40 000 Čakovec, uz naznaku: »Za oglas«, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave .