Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.1.2022.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik (m/ž)
Institucija:Općinski sud u Velikoj Gorici
Stručni uvjeti::- završen diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava - položen pravosudni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:5.4.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:25.4.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Velikoj Gorici - prijava na oglas Ured predsjednika suda Trg kralja Tomislava 36, 10410 Velika Gorica.