Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.2.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - upisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, - položen državni stručni ispit, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu.
Opis poslova:Prilog uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, Rovinjska 2a, Pula-Pola, s naznakom: "Oglas za – naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi“.
 
Datum javne objave:21.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:29.4.2022.
Datum objave oglasa:14.2.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu