Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:16.5.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - upisničar m/ž
Institucija:Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, birotehničke ekonomske škole, gimnazije ili druge srodne srednje škole s obrazovnim programom u trajanju od 4 godine, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje rada na računalu, - položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:10.6.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr, neposredno ili poštom u zatvorenim kovertama na adresu: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10 000 Zagreb, s naznakom "Oglas za radno mjesto administrativni referent - upisničar, 1-izvršitelj/ica ".