Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.5.2022.
Naziv radnog mjesta:upravni referent m/ž
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni ispit I. razine
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:6.6.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA Trg hrvatskih redarstvenika 6 47000 KARLOVAC s naznakom „Za oglas“
 
Datum javne objave:25.8.2022.
Dostava se smatra izvršenom:2.9.2022.
Datum objave oglasa:20.5.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu