Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.7.2022.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:21.10.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:2
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr, neposredno ili poštom u zatvorenim kovertama na adresu: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10 000 Zagreb, s naznakom "Oglas - naznaka za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje ".