Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:13.9.2022.
Naziv radnog mjesta:4 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:7
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:20.10.2022.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za ljudske potencijale Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada Vukovara 33, Zagreb s naznakom »Za oglas na određeno vrijeme«
 
Datum javne objave:21.12.2022.
Dostava se smatra izvršenom:29.12.2022.
Datum objave oglasa:13.9.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:21.12.2022.
Dostava se smatra izvršenom:29.12.2022.
Datum objave oglasa:13.9.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:21.12.2022.
Dostava se smatra izvršenom:29.12.2022.
Datum objave oglasa:13.9.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:5.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:13.1.2023.
Datum objave oglasa:13.9.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu