Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:13.9.2022.
Naziv radnog mjesta:4 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:7
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za ljudske potencijale Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada Vukovara 33, Zagreb s naznakom »Za oglas na određeno vrijeme«