Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:15.9.2022.
Naziv radnog mjesta:viši stručni referent bilancist - konter
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - državni ispit II. razine
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:28.9.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje i razgovor
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA Služba zajedničkih i upravnih poslova 43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2, s naznakom „Za oglas na određeno vrijeme“.
 
Datum javne objave:24.11.2022.
Dostava se smatra izvršenom:2.12.2022.
Datum objave oglasa:15.9.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu