Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.10.2022.
Naziv radnog mjesta:stručni savjetnik/ica za imovinsko-pravne poslove
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, magistar prava - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni ispit II. razine
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:28.11.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/22298, neposredno ili poštom, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA Trg hrvatskih redarstvenika 6 47000 KARLOVAC s naznakom „Za oglas“