Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:9.11.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu, - sposobnost prijepisa I-B kategorije.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 12, 40000 Čakovec, s naznakom "Oglas za radno mjesto – administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar".
 
Datum javne objave:26.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:3.2.2023.
Datum objave oglasa:9.11.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu