Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.11.2023.
Naziv radnog mjesta:državnoodvjetnički savjetnik m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici
Stručni uvjeti::- završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava - položen pravosudni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:18.12.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:29.1.2024.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, Hrvatske državnosti 5A/III, s naznakom: "Oglas za prijam državnoodvjetničkog savjetnika na određeno vrijeme".