Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.11.2023.
Naziv radnog mjesta:viši državnoodvjetnički savjetnik m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici
Stručni uvjeti::- završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava - položen pravosudni ispit - dvije godine radnog iskustva kao državnoodvjetnički ili sudski savjetnik, sudac, državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika, odvjetnik ili javni bilježnik odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita najmanje pet godina
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:13.12.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, Hrvatske državnosti 5A/III, s naznakom: "Oglas za prijam višeg državnoodvjetničkog savjetnika".