Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:1.2.2021.
Naziv radnog mjesta:upravni referent – matice
Institucija:Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Odgojni zavod u Turopolju
Stručni uvjeti::- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke, tehničke struke – računalni operater ili gimnazija, poznavanje rada na računalu - najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit.
Opis poslova:Opis poslova, podaci o plaći pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:12.2.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave se podnose na adresu: Odgojni zavod u Turopolju, p.p. 19, Braće Radića 105, Kuče, 10 410 Velika Gorica, s naznakom "prijava na oglas - upravni referent matice u Odsjeku tretmana ". Vlastoručno potpisane prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave RH (httsp://mpu..gov.hr).