Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:12.4.2021.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik/ica; Služba za muzejsku djelatnost
Institucija:Ministarstvo kulture i medija
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - znanje engleskog jezika - znanje rada na osobnom računalu - položen državni ispit II. razine.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Datum javne objave:2.6.2021.
Dostava se smatra izvršenom:10.6.2021.
Datum objave oglasa:12.4.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu