Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.11.2021.
Naziv radnog mjesta:čistač/ica
Institucija:Općinski prekršajni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::- niža stručna sprema ili osnovna škola
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Općinski prekršajni sud u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 8, Zagreb uz naznaku: „Prijava za oglas, radno mjesto čistačica“.
 
Datum javne objave:23.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:31.12.2021.
Datum objave oglasa:2.11.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu