Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:8.11.2021.
Datum objave u NN:5.11.2021.
Naziv radnog mjesta:čistač/čistačica; mjesto rada u Karlovcu
Institucija:Županijski sud u Karlovcu
Stručni uvjeti::niža stručna sprema ili osnovna škola i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac, s naznakom: »Prijava na oglas čistača/čistačicu, 7 Su-499/2021«, na poleđini omotnice navesti ime i prezime te adresu pošiljatelja.
 
Datum javne objave:20.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:28.12.2021.
Broj NN:119/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu