Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:9.11.2021.
Naziv radnog mjesta:portir – kućni majstor
Institucija:Trgovački sud u Pazinu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema tehničke struke ili druga odgovarajuća škola
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:19.11.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu Trgovačkog suda u Pazinu, Dršćevka 1, 52000 Pazin, "prijava na oglas".
 
Datum javne objave:30.11.2021.
Dostava se smatra izvršenom:8.12.2021.
Datum objave oglasa:9.11.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu