Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.11.2021.
Datum objave u NN:10.11.2021.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:3.12.2021.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Datum objave obustave/poništenja:5.1.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Datum objave obustave/poništenja:25.1.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: »Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:31.1.2022.
Dostava se smatra izvršenom:8.2.2022.
Broj NN:120/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu