Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.11.2021.
Datum objave u NN:26.11.2021.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo financija, Carinska uprava
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa objavljenog u "Narodnim novinama", broj 127/2021 od 26. studenoga 2021. godine
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom, i to: – za radno mjesto pod rednim brojem 1. na adresu: Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na oglas – prijam u radni odnos namještenika – vozača na neodređeno vrijeme«, – za radno mjesto pod rednim brojem 2. na adresu: Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka, s naznakom »Prijava na oglas – prijam u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:15.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:23.2.2022.
Broj NN:127/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:18.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.3.2022.
Broj NN:127/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu