Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:18.1.2022.
Naziv radnog mjesta:Osobni vozač državnog dužnosnika
Institucija:Državni zavod za mjeriteljstvo
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema kvalificirani vozač, - najmanje jedna (1) godina radnog staža.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:10.2.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr). Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za Oglas - namještenik".