Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:vozač – dostavljač (m/ž)
Institucija:Županijski sud u Splitu
Stručni uvjeti::-srednja stručna sprema tehničke, prometna ili druge odgovarajuće struke, -probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na oglas u je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležne za službeničke odnose, Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, www.mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Split, Ured predsjednika suda, Split, Gundulićeva 29 A.
 
Datum javne objave:24.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:4.3.2022.
Datum objave oglasa:19.1.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu