Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko-baranjska
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa objavljenog u "Narodnim novinama",, broj 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine
Opis poslova:Prilog uz oglas
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Policijska uprava osječko-baranjska, Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, 31000 Osijek, Trg Lavoslava Ružičke 1, s naznakom: »Za oglas«.
 
Datum javne objave:9.5.2022.
Dostava se smatra izvršenom:17.5.2022.
Broj NN:8/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:9.5.2022.
Dostava se smatra izvršenom:17.5.2022.
Broj NN:8/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu