Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:3.2.2022.
Datum objave u NN:2.2.2022.
Naziv radnog mjesta:namještenik III. vrste – vozač – dostavljač
Institucija:Općinski sud u Splitu
Stručni uvjeti::– završena srednja stručna sprema odgovarajuće struke – položen vozački ispit za vozila B-kategorije – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:22.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas prijam u državnu službu vozač – dostavljač na neodređeno vrijeme – 7 Su-1863/2021«.
 
Datum javne objave:25.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:4.4.2022.
Broj NN:14/22
Link na rješenje:Rješenje o prijmu