Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.2.2022.
Naziv radnog mjesta:čistač/ica
Institucija:Općinski sud u Puli-Pola
Stručni uvjeti::-niža stručna sprema ili osnovna škola
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:1.3.2022.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-98/2022".
 
Datum javne objave:9.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:17.3.2022.
Datum objave oglasa:14.2.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu