Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:18.2.2022.
Datum objave u NN:18.2.2022.
Naziv radnog mjesta:domar
Institucija:Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema tehničke struke, – najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, – osposobljenost za rad na računalu, – vozačka dozvola B-kategorije.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb, Visoka 15, s naznakom »Za oglas za prijam namještenika u državnu službu – domar, namještenik III. vrste«.
 
Datum javne objave:29.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:6.4.2022.
Broj NN:21/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu