Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.2.2022.
Datum objave u NN:25.2.2022.
Naziv radnog mjesta:čistač/ica (m/ž)
Institucija:Općinski sud u Puli-Pola
Stručni uvjeti::– niža stručna sprema ili osnovna škola.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:14.3.2022.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose poštom na adresu: Općinski sud u Puli – Pola, Ured predsjednika suda, Pula – Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: »Prijava na oglas 7 Su-133/2022«.
 
Datum javne objave:28.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:5.4.2022.
Broj NN:23/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu