Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:27.4.2023.
Naziv radnog mjesta:domar-kućni majstor m/ž
Institucija:Županijski državno odvjetništvo u Puli-Pola
Stručni uvjeti::- odgovarajuća srednja stručna škola tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, - pet godina radnog staža u struci.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijave na oglas je osam (8) osam dana od objave oglasa na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr). Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, neposredno ili poštom na adresu: Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, Rovinjska 2a, Pula-Pola, s naznakom "Oglas za prijam namještenika III vrste - domar-kućni majstor".
 
Datum javne objave:19.6.2023.
Dostava se smatra izvršenom:27.6.2023.
Datum objave oglasa:27.4.2023.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu