Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:10.10.2019.
Naziv radnog mjesta:djelatnik na tekućem održavanju – domar; mjesto rada Labin i Poreč
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska
Stručni uvjeti:: srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:4.11.2019.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Datum objave obustave/poništenja:7.2.2020.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova Trg Republike 1 52100 PULA s naznakom „Za oglas“
 
Datum javne objave:4.2.2020.
Dostava se smatra izvršenom:12.2.2020.
Datum objave oglasa:10.10.2019.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu