Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.10.2019.
Naziv radnog mjesta:radno mjesto IV. vrste - čistačica
Institucija:Općinski prekršajni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::- niža stručna sprema ili osnovna škola
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:5.12.2019.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave RH neposredno ili poštom na adresu Općinski prekršajni sud u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 8, 10 020 Zagreb, s naznakom „Prijava na oglas za prijam u državnu službu namještenika na određeno vrijeme“.
 
Datum javne objave:4.12.2019.
Dostava se smatra izvršenom:12.12.2019.
Datum objave oglasa:11.10.2019.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu